Szkoła Podstawowa w Żabnicy
im. księcia Barnima I
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Rejestry, ewidencje i archiwa
MENU
Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa


 1.   Księga ewidencji uczniów
 2.   Księga uczniów
 3.   Księgi ocen
 4.   Arkusze ocen
 5.   Dzienniki lekcyjne
 6.   Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 7.   Ewidencja legitymacji szkolnych
 8.   Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego
 9.   Księga uchwal Rady Pedagogicznej
 10. Zarządzenia dyrektora szkoły
 11. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 12. Listy pracowników
 13. Akta osobowe pracowników
 14. Akta osobowe byłych pracowników
 15. Ewidencja urlopowa
 16. Ewidencja chorobowa
 17. Dokumentacja finansowo - księgowa
 18. Księgi inwentarzowe

Nazwa: archiwum dokumentacji szkolnej
Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły.
Sposoby i zasady udostępniania danych: archiwa udostępniane są organom uprawnionym w godzinach pracy szkoły

 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie