Szkoła Podstawowa w Żabnicy
im. księcia Barnima I
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Załatwianie spraw, skargi, wni..
MENU
Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. 
Sprawy można załatwiać korespondencyjnie, faxem lub mailem kierując je na adres: 

 Szkoła Podstawowa w Żabnicy
 im. ks. Barnima I
 74-100 Gryfino, ul. Długa 20
 Tel/fax: 091-416-02-32
 mail:
spzabnica@op.pl

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor szkoły przyjmuje w każdym dniu godz. od 8.30 do 13.00
(z wyłączeniem dni w których odbywają się narady organizowane przez organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz  Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1500-1700. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 1500-1600. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26. W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie